تیغ اره نواری چاقویی

تیغ اره های نواری چاقویی :

تیغ اره های نواری چاقویی انواع بسیار متفاوتی دارند که برای برشهای مختلفی از جمله برش پارچه،چرم،پشم شیشه،لاستیک،نان،کاغذ،ابر،فوم و ... استفاده می شود.